Zalo

Hotline: 0944 440 880

Địa chỉ: 183/67 KP. 4, Đường TCH13, P. Tân Chánh Hiệp, Q. 12, TP. Hồ Chí Minh

DANH MỤC SẢN PHẨM

Việc sản xuất của chúng tôi dựa trên yếu tố kỹ thuật cao, máy móc thiết bị hiện đại nhằm tạo ra sản phẩm mang những ưu điểm nổi bật nhất

QUẠT CÔNG NGHIỆP

Được thiết bằng phần mềm CENTRIX giúp tiết kiệm điện năng, hạn chế tiếng ồn, giúp đảm bảo tuổi thọ cao, dễ dàng vận hành

Quạt ly tâm

Quạt ly tâm

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Quạt ly tâm

Quạt ly tâm

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Quạt ly tâm

Quạt ly tâm

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Quạt ly tâm cao áp

Quạt ly tâm cao áp

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Quạt ly tâm

Quạt ly tâm

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Quạt ly tâm

Quạt ly tâm

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Quạt hướng trục

Quạt hướng trục

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Quạt hướng trục

Quạt hướng trục

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Quạt ly tâm

Quạt ly tâm

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Quạt ly tâm

Quạt ly tâm

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Quạt ly tâm

Quạt ly tâm

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Quạt ly tâm

Quạt ly tâm

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Quạt ly tâm

Quạt ly tâm

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Quạt hút máy sấy gỗ

Quạt hút máy sấy gỗ

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Quạt ly tâm

Quạt ly tâm

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Quạt ly tâm

Quạt ly tâm

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Quạt ly tâm

Quạt ly tâm

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Quạt ly tâm

Quạt ly tâm

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Quạt ly tâm cao áp

Quạt ly tâm cao áp

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Quạt ly tâm

Quạt ly tâm

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Quạt ly tâm

Quạt ly tâm

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Quạt ly tâm

Quạt ly tâm

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Quạt ly tâm

Quạt ly tâm

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Quạt ly tâm

Quạt ly tâm

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Quạt ly tâm

Quạt ly tâm

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Quạt ly tâm

Quạt ly tâm

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Quạt hút máy sấy gỗ

Quạt hút máy sấy gỗ

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Quạt ly tâm

Quạt ly tâm

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Quạt hướng trục

Quạt hướng trục

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Quạt hướng trục

Quạt hướng trục

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

HỆ THỐNG XỬ LÝ BỤI, XỬ LÝ MÙI

Toàn bộ sản phẩm đều được làm từ vật liệu inox 304 chất lượng cao, giúp thành phẩm cho ra đẹp mắt, sử dụng lâu dài

Hệ thống lọc bụi túi vải

Hệ thống lọc bụi túi vải

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Hệ thống lọc bụi túi vải

Hệ thống lọc bụi túi vải

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Hệ thống lọc bụi túi vải

Hệ thống lọc bụi túi vải

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Hệ thống lọc bụi túi vải

Hệ thống lọc bụi túi vải

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Hệ thống lọc bụi túi vải

Hệ thống lọc bụi túi vải

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Bồn và hệ thống xử lý mùi

Bồn và hệ thống xử lý mùi

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Bồn và hệ thống xử lý mùi

Bồn và hệ thống xử lý mùi

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Bồn và hệ thống xử lý mùi

Bồn và hệ thống xử lý mùi

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Bồn và hệ thống xử lý mùi

Bồn và hệ thống xử lý mùi

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Bồn và hệ thống xử lý mùi

Bồn và hệ thống xử lý mùi

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Hệ thống lọc bụi túi vải

Hệ thống lọc bụi túi vải

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Hệ thống lọc bụi túi vải

Hệ thống lọc bụi túi vải

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Hệ thống lọc bụi túi vải

Hệ thống lọc bụi túi vải

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Hệ thống lọc bụi túi vải

Hệ thống lọc bụi túi vải

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Hệ thống lọc bụi túi vải

Hệ thống lọc bụi túi vải

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Hệ thống lọc bụi túi vải

Hệ thống lọc bụi túi vải

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Hệ thống lọc bụi túi vải

Hệ thống lọc bụi túi vải

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Bồn và hệ thống xử lý mùi

Bồn và hệ thống xử lý mùi

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Bồn và hệ thống xử lý mùi

Bồn và hệ thống xử lý mùi

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Bồn và hệ thống xử lý mùi

Bồn và hệ thống xử lý mùi

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Bồn và hệ thống xử lý mùi

Bồn và hệ thống xử lý mùi

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Bồn và hệ thống xử lý mùi

Bồn và hệ thống xử lý mùi

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Bồn và hệ thống xử lý mùi

Bồn và hệ thống xử lý mùi

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Bồn và hệ thống xử lý mùi

Bồn và hệ thống xử lý mùi

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Bồn và hệ thống xử lý mùi

Bồn và hệ thống xử lý mùi

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

SẢN PHẨM KHÁC

Trần Huỳnh là đơn vị sản xuất và cung cấp các sản phẩm phục vụ cho nhiều mục đích khác nhau trong ngành Thực phẩm, môi trường, hoá chất, axit, may mặc,..

Máy sấy bùn

Máy sấy bùn

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Máy sấy bùn

Máy sấy bùn

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Máy sấy bùn

Máy sấy bùn

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Máy sấy bùn

Máy sấy bùn

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Máy sấy bùn

Máy sấy bùn

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Máy sấy bùn

Máy sấy bùn

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Máy sấy bùn

Máy sấy bùn

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Máy sấy bùn

Máy sấy bùn

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Van xoay, vít tải, băng tải

Van xoay, vít tải, băng tải

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Van xoay, vít tải, băng tải

Van xoay, vít tải, băng tải

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Van xoay, vít tải, băng tải

Van xoay, vít tải, băng tải

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Van xoay, vít tải, băng tải

Van xoay, vít tải, băng tải

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Van xoay, vít tải, băng tải

Van xoay, vít tải, băng tải

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

VỀ CHÚNG TÔI

TRẦN HUỲNH - DỊCH VỤ HOÀN HẢO - GIÁ THÀNH HỢP LÝ - PHỤC VỤ TẬN TÂM!

Công Ty TNHH Thương Mại Sản Xuất Trần Huỳnh là nhà máy chuyên sản xuất Quạt công nghiệp & Hệ thống lọc bụi chất lượng cao, bao gồm 4 sản phẩm chính:

► Quạt ly tâm: Quạt hút ly tâm, quạt ly tâm cao áp/ Trung áp, quạt hút ly tâm trực tiếp,..
Quạt hướng trục: Quạt hướng trục di động/ Cố định, quạt đối lưu, quạt tăng áp,..
► Quạt lò hơi: Quạt hút lò hơi, quạt thổi lò hơi,..
► Hệ thống lọc: Lọc bụi túi vải, lọc bụi hố nạp nhiên liệu,..


Với đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, kiến thức chuyên môn cao, Trần Huỳnh luôn nỗ lực, cố gắng tiếp tục cung cấp những sản phẩm chất lượng nhất, đáp ứng mọi nhu cầu ngày càng đa dạng của quý khách hàng. 

Việc sản xuất của chúng tôi dựa trên yếu tố kỹ thuật cao, máy móc thiết bị hiện đại nhằm tạo ra sản phẩm mang những ưu điểm nổi bật:

Cam kết: Dịch vụ hoàn hảo - Giá thành hợp lý - Phục vụ tận tâm!

Công Ty TNHH Thương Mại Sản Xuất Trần Huỳnh

NHỮNG LÝ DO TRẦN HUỲNH NÊN LÀ LỰA CHỌN HÀNG ĐẦU

Dịch vụ bảo hành lâu dài, đảm bảo

Cung cấp chính sách bảo hành lâu dài, tiện lợi giúp đảm bảo mọi quyền lợi của khách hàng. Hỗ trợ bảo mật thông tin tuyệt đối cũng như tiết kiệm chi phí trong quá trình sử dụng.

Tư vấn bán hàng tận tâm, nhanh chóng

Làm hài lòng mọi khách hàng là thước đo cho sự thành công của chúng tôi. Do đó, đội ngũ nhân viên luôn có sự chân thành, mang tâm thế giúp đỡ khách hàng được nhiều nhất.

Giao hàng nhanh chóng trên toàn quốc

Trần Huỳnh luôn cung cấp các giải pháp vận chuyển tiện lợi nhất tới các đơn vị, nhà xưởng trên mọi miền Tổ Quốc. Cam kết giao hàng nhanh chóng, tận nơi, đóng gói bảo đảm.

Kỹ sư có tay nghề cao, kinh nghiệm lâu năm

Với đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, kiến thức chuyên môn cao, Trần Huỳnh luôn nỗ lực, cố gắng tiếp tục cung cấp những sản phẩm chất lượng nhất, đáp ứng mọi nhu cầu ngày càng đa dạng của quý khách hàng.

Cung cấp mẫu mã đa dạng, phong phú

Nỗ lực không ngừng nhằm đa dạng hóa sản phẩm, chúng tôi đã và đang trở thành đối tác chiến lược của nhiều doanh nghiệp lớn trong nước và các ngành như: Thực phẩm, môi trường, hoá chất, axit, may mặc,..

Mức giá ưu đãi với nhiều chính sách khuyến mãi

Hiện nay, ngoài việc cung cấp hệ thống đa dạng, phù hợp với mọi nhu cầu của các đơn vị, doanh nghiệp. Chúng tôi còn cung cấp nhiều chính sách khuyến mãi với đơn hàng có giá trị lớn, tiết kiệm chi phí tối ưu.

HÌNH ẢNH DỰ ÁN TIÊU BIỂU

Công Ty TNHH Thương Mại Sản Xuất Trần Huỳnh
Công Ty TNHH Thương Mại Sản Xuất Trần Huỳnh
Công Ty TNHH Thương Mại Sản Xuất Trần Huỳnh
Công Ty TNHH Thương Mại Sản Xuất Trần Huỳnh
Công Ty TNHH Thương Mại Sản Xuất Trần Huỳnh
Công Ty TNHH Thương Mại Sản Xuất Trần Huỳnh
Công Ty TNHH Thương Mại Sản Xuất Trần Huỳnh
Công Ty TNHH Thương Mại Sản Xuất Trần Huỳnh
Công Ty TNHH Thương Mại Sản Xuất Trần Huỳnh
Công Ty TNHH Thương Mại Sản Xuất Trần Huỳnh
Công Ty TNHH Thương Mại Sản Xuất Trần Huỳnh
Công Ty TNHH Thương Mại Sản Xuất Trần Huỳnh
Công Ty TNHH Thương Mại Sản Xuất Trần Huỳnh
Công Ty TNHH Thương Mại Sản Xuất Trần Huỳnh
Công Ty TNHH Thương Mại Sản Xuất Trần Huỳnh
Công Ty TNHH Thương Mại Sản Xuất Trần Huỳnh
Công Ty TNHH Thương Mại Sản Xuất Trần Huỳnh
Công Ty TNHH Thương Mại Sản Xuất Trần Huỳnh
Công Ty TNHH Thương Mại Sản Xuất Trần Huỳnh
Công Ty TNHH Thương Mại Sản Xuất Trần Huỳnh
Công Ty TNHH Thương Mại Sản Xuất Trần Huỳnh
Công Ty TNHH Thương Mại Sản Xuất Trần Huỳnh

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Công Ty TNHH Thương Mại Sản Xuất Trần Huỳnh

Địa chỉ: 183/67 KP. 4, Đường TCH13, P. Tân Chánh Hiệp, Q. 12, TP. HCM

Điện thoại: 0944440880

Hotline: 0933330880

Mr. Trần Thanh Hùng

Mr. Trần Thanh Hùng

Giám Đốc

0944440880

Zalo icon Email icon

Công Ty TNHH Thương Mại Sản Xuất Trần Huỳnh là nhà máy chuyên sản xuất Quạt công nghiệp & Hệ thống lọc bụi chất lượng cao tại TP. HCM. Liên hệ nhận tư vấn nhanh chóng thông qua hotline 0944440880.

VỀ CHÚNG TÔI

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Công Ty TNHH Thương Mại Sản Xuất Trần Huỳnh

Địa chỉ: 183/67 KP. 4, Đường TCH13, P. Tân Chánh Hiệp, Q. 12, TP. HCM

Điện thoại: 0944440880

Hotline: 0933330880

Công Ty TNHH Thương Mại Sản Xuất Trần Huỳnh
Địa chỉ: 183/67 KP. 4, Đường TCH13, P. Tân Chánh Hiệp, Q. 12, TP. HCM
Giấy phép ĐKKD số 0312269535 - Do: Sở Kế Hoạch & Đầu Tư TP Hồ Chí Minh Cấp ngày 10/05/2013
Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Thanh Hùng
© Bản quyền thuộc về Công Ty TNHH Thương Mại Sản Xuất Trần Huỳnh. Designed by Trang Vàng Việt Nam